РЕГИСТРАЦИЯ

Балканска база данни за идентификация на домашни любимци

Полезна информация за микрочиповете

Микрочипът е стeрилна, стъклена капсула, която не може да бъде счупена и е с големината на оризово зърно, запазва местоположението си в тялото и съдържа петнадесетцифров номер. Този номер не може да бъде изтрит или променен. Специален четец активира микрочипа и прочита информацията съдържаща се в него. Стандартизиран е под ISO с номер 11784/11785. Регистрацията в базата данни е безплатна и практически е завинаги. В нея могат да се регистрират: кучета, котки, птици, коне, влечуги, диви животни и други.
Преди поставянето на микрочип проверете животното дали има вече такъв, в никакъв случай не допускайте поставянето на втори!

Tези уникални 15 цифри, които се превръщат в своеобразно ЕГН за кучето, го свръзва със собственикa, и паспорт, в който са отбелязани лекарските манипулации. Tози чип е едно от необходимите неща за напускане на страната на кучето. Tой удостоверява, че представеното от вас куче е същото животно, за чието клинично описание предоставяте на митническите власти паспорт, номера, който се носи от чипа се разчита от специален четец, подобен на тези баркодове като в магазините.

Стандартизирането на местата за имплантиране на микрочип е от съществено значение за целостта на радиочестотната идентификация (RFID). Това е от особено значение за FDX, базирани комуникационни протоколи, тъй като тяхното ефективно разстояние между четеца и предавателя е сравнително малко. Все пак, макар и стандартизирани имплантираните обекти са от изключително значение и никой не може да пренебрегва значението на един функциониращ четец в идентифицирането на имплантиран транспондер (микрочип) - без него системата отказва. Препоръките на подкомисията по микрочипиране към Световната ветеринарна асоциация за дребни животни (WSAVA) указва в следващите точки местата за имплантиране при дребните животни (домашни любимци). Към този документ са и указанията за повишаване ефективността на четеца, както и стандартните места за имплантиране при останалите животни. Преценката дали да бъде използвана местна упойка се взима от ветеринарния лекар индивидуално. Използването на асептична техника се препоръчва подобно на всяка една инжекция.

Места за имплантиране на микрочип

При кучета и котки, има две признати места за имплантиране, които са стандартни:

  1. Транспондерът (микрочипът) се имплантира подкожно на медиалната гръбна линия, краниално на лопатките. Това е стандартно място за имплантиране във всички страни, включени в Обединеното кралство (Уелс, Шотландия, Англия, Северна Ирландия и Република Ирландия), но не и в останалата част на Европа.
  2. Транспондерът (микрочипът) се имплантира подкожно в средата на лявата част на шията. Това е стандартно място на имплантиране в континентална Европа.

При едрия рогат добитък, овце, кози, свине или други селскостопански видове животни, използвани за производството на месо, мястото за имплантиране е подкожно в основата на лявото ухо върху хрущялната плочка (scutulum). Препоръчително е всички имплантирани животни, които се използват при производство на храни да носят външен идентификатор, за да е видно, че микрочипът е налице, така че да може да бъде признат и възстановен при клане. Местните търговски или правителствени регламенти трябва да регулират използването на имплантирани микрочипове при животни за храна, както и в някои случаи, когато употребата им не е разрешена.

Птици: По-тежки от 5,5 кг тегло при възрастни и или дългокраки: подкожно в основата на шията. По-леки от 5,5 кг при възрастни: интрамускулно в левия гръден мускул. Насочвайте имплантатора в каудо-вентрална посока. Използвайте тъканно лепило и притискане с пръст или шев за затваряне на местата на имплантиране.